ABO sistemi (ABO blood group system) bireylerin bir bölümünün eritrositlerinde bulunabilen, kalıtımla aktarılan ABO yüzey antijenleri ile bunlara karşı varolan, A grubu olanlarda anti-B, B grubu olanlarda anti-A antikorlarının bulunduğu, 0 grubu olanlarda antikorların bulunmadığı sistem