adenom (adenoma) salgı epitelinin iyi huylu tümörü  

adenomatoid hiperplazi (adenomatoid hyperplasia) tütün kullanma, protez iritasyonu ve benzeri kronik travmaların etkisi olduğu varsayılan, üzeri düzenli bir mukoza ile örtülü birtümör gibi bir şişliğin oluştuğu, damak mukozasındaki küçük tükürük bezlerinin hiperplazisine bağlı tablo

adenomatous polyposis coli geni (APC gene) mutasyonu sonrasında hücre proliferasyonunda hızlanmanın saptandığı (özellikle kolon polipozisini ve karsinomlarında belirgin), ayrıca hücrelerin migrasyonu, apoptozis ve nöronal özgünleşmede etkileri olduğu belirlenen APC proteininin üretiminde etkin olan gen