aft (aphta) ağız boşluğunda görülen, eritemli papül olarak başlayan ve kısa sürede nekrozlaşarak ağrılı erozyon/ülser niteliği kazanan, iz bırakmadan iyileşen lezyonlar

aftöz stomatit (aphthous somatitis) etyolojisi saptanamayan aftların bulunduğu stomatit

 

aftöz stomatit, akut (acute aphthous somatitis) akut aftöz stomatit; hastanın tüm yaşamı boyunca bir kez ortaya çıkan ve kısa sürede kendiliğinden iyileşen aftöz stomatit

 

aftöz stomatit, herpetiform (herpetiform aphthous ulceration) herpetiform aftöz stomatit; çok küçük (1-3 mm çapında), çok sayıda (bazen 100’ün üzerinde), bir süre sonra birbirleriyle kaynaşarak herpesvirüs stomatitlerini anımsatan görünüm kazanabilen yineleyen aftöz stomatit türü

 

aftöz stomatit, majör (major aphthous stomatitis; Sutton's disease; recurrent necrotic mucosal periadenitis) majör tip aftöz stomatit; dil kökü-ağız tabanı, yumuşak damak gibi arka bölümlerde, çapları 1 cm’yi aşabilen, çok sayıda, iyileşmeleri haftalar alabilen, geniş ve derin lezyonların sikatris bırakabildiği yineleyen aftöz stomatit türü

aftöz stomatit, minör (Mikulicz's aphthae; canker sores) minör tip aftöz stomatit; dilaltı, ağız tabanı, yumuşak damak ve yanakta oluşan, küçük (2-5 mm çapında) ve az sayıda (2- 5 adet) lezyonlar içeren yineleyen aftöz stomatit türü

aftöz stomatit, yineleyen (recurrent aphthous stomatitis) yineleyen aftöz stomatit; ilk aftların çocukluk yaşlarında görüldüğü ve değişik zamanlarda yinelediği, HIV/AIDS, siklik nötropeni, SLE, Crohn hastalığı ve ülseratif kolit hastalarında sıkça görülen stomatitler

aftöz ülser (aphthous ulcer) enteritler, Behçet hastalığı, aşırıduyarlılık tepkileri, emosyonel stresler, endokrin etkiler (gebelik, menstrüasyon), otoimmun tepkiler ve infeksiyon hastalıklarında yumuşak damak, dudak ve yanak mukozası, ağız tabanı ile dil kenarlarında görece sık rastlanan erozyonlu yangı