ağız florası (oral flora) ağız ve tüm vücut sağlığı için iş birliği yapan, patojen ya da saprofit yaklaşık 400 mikroorganizmanın (bakteri, mantar) oluşturduğu topluluk

 

ağız kanseri nedenleri (causes of oral cancer; etiology of squamous cell carcinoma) skuamöz hücreli karsinom nedenleri; ağız kanseri riski olan prekanseröz lezyonların ve skuamöz hücreli karsinomların başlıca nedenleri şunlardır: kötü ağız bakımı, keskin kenarlı dişler, kötü protezler, yüksek ısı (aşırı sıcak sıvı), tütün, alkol, A ve B vitaminlerinin eksikliği, Human Papilloma Virus (HPV), Candida infeksiyonları,  Streptococcus anginosus, sifilis: hastalığın (4.evre),  genetik faktörler

ağız kuruluğu (xerostomia) kronik hiposalivasyonun (tükürük salgısının azalması) neden olduğu tablo; tükürük salgısı üretiminin uzunca bir süre %50’nin altında kalması

ağız mukozası (oral mucosa) skuamöz epitel ve lamina propria katmanlarından oluşan fiziksel, kimyasal ve immünolojik nitelikleriyle patojen etkenlerin dokulara girişini ve olumsuz etkilerini önleyen doğal engel

ağza-boğaza yabancı cisim kaçması (aspiration of foreign substances) ağza-boğaza-solunum yollarına yabancı bir cis­min girmesi ve solunumu engellemesi ile karakter­ize, çocuklarda cinayet ya da kaza, erişkinlerde genellikle kaza orijinli mekanik asfiksi türü