atrezi (atresia) boru biçi­mindeki bir organın ya da dışa açılan bir vücut deliğinin doğumsal tıkanıklığı