antisosyal kişilik (antiso­cial personality) psikopat; sürekli antisosyal davranışlar gösteren, başkalarının özgürlüklerine karşı ha­reket eden, egosantrik, impulsif, acımasız, iş/okul/görev sebatı olmay­an, kriminal eğilimli kişilik yapısı

astenik kişilik (asthenic personality) çabuk yoru­lan, enerji düzeyi düşük, heyecansız, isteksiz, fi­ziksel ve emosyonel uya­ranlara aşırıduyarlı olan kişilik yapısı