apati (apathy) indiferans; emosyonların ve algılamanın yokluğu; tep­kisiz şaşkınlık

­apraksi (apraxia) bir cis­min/objenin gerektiği gibi kullanılamaması; organik bir neden olmaksızın amaca uygun hareketle­rin yapılamaması; fiziksel gücü ve yapma isteği olduğu halde, kişinin önceden bildiği ve yaptığı hareketleri hastalığı sırasında yapamaması