aflatoksin (aflatoxin) uygun koşullarda üretilmeyen ve/veya saklanmayan besin maddelerinde Aspergillus flavus ve Aspergillus parasiticum isimli küf mantarlarının oluşturduğu, özellikle karaciğer ve böbrekler üzerinde etkili, bağışıklık sistemini güçsüzleştiren, 14 türü olan mutajen ve genotoksik etkili toksin;  çoğunlukla taneli gıda maddelerinde ve bunların ürünlerinde ortaya çıkan, sindirim sistemi hastalıkları ve kanser yaptığı bilinen toksinler grubu

asetaldehid (acetaldehyde) yüksek dozlu akut zehir­lenmelerde solunum fel­ciyle ölüme neden olan, kronik zehirlenme bulgu­ları kronik alkolizm tab­losunu taklit eden, düşük dozlarımn mukoza tahrişleri yaptığı, parfüm ve plastik sanayi ile sentetik lastik yapımı, aynacılık, anilin boya­larının üretiminde kul­lanılan kimyasal madde